Menu

Kalite Politikamız

  • Kalite; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarıyla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

  • Uğur Hırdavat bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığını, "kusursuz ürün ve hizmete ulaşma çabası" üzerine kurgular.

  • Kalite kavramını çalışanların geneli olarak paylaştığı ortak sorumluluk olarak kabul eden Uğur Hırdavat, bu doğrultudaki hedeflerini şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillendirir. Uğur Hırdavat kalite anlayışını yansıtmadaki/uygulamadaki başarısı; çalışanların doğru şekilde bilinçlendirilmesi ve katılımı ile artar. Kaliteye vurgu yapan insan/teknoloji merkezli duruşu ile Uğur Hırdavat, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarını da sağlayacağı başarıyı zaman içinde istikrarlı biçimde arttırmaya devam eder.